Dating pangalan o taguri sa lungsod ng maynila

Ang pangalang "Bulakan" ay nagmula sa Tagalog na salitang "bulak" na “cotton” sa Ingles.

Nang dumating ang mga Espanyol sa baybayin ng ating bansa, nakakita sila ng bulak, hindi tulad ng ibang puno, ito ay tumutubo sa maraming lugar sa Luzon, partikular na ang Bulakan.

Ang kaniyang ekspedisyon ay may layuning sakupin ang mga pulong hindi sakop ng Portugal tulad ng ating lupain.

Kinikilala din siya ng marami “Lola Bening” (del Pilar's granddaughter) said that the original house was torn down. This is where Plaridel was born and where he spent his youth.

The whole property was reacquired later on by Lola Bening.

It measures 4,027 square meters, but she had no doubts of donating it to the government for the sake of national patrimony.

Hindi nito kayang magdala ng libo-libong tauhan, sundalo, at armas sa mga lugar na kanilang aangkinin kaya ginamit ng mga conquistador ang tulong ng mga pinuno ng mga katutubo ng lugar.

Sila ang mga naging katuwang ng mga Espanyol sa kanilang pananakop sa kapuluan.

Leave a Reply

  1. Andhara aunties for chat 01-Jan-2018 21:33

    Ensure you tail us on Twitted to get taught about each hot action proceeding inside our homes.

  2. amit cohen dating dark 31-Oct-2017 04:35

    It is also called Dutch date, Dutch treat (the oldest form, a pejorative) and doing Dutch.